Правилник о условима онлине куповине

Правилник о условима онлине куповине
Услови коришћења

Употребом овог интернет сајта потврђујете да сте прочитали, разумели и прихватили ове услове коришћења и слажете се да сте обавезни да их поштујете, као и све друге применљиве законе и прописе. Уколико не прихватате ове услове, немојте користити овај интернет сајт.

Matex.co.rs може изменити ове услове у било ком тренутку изменама у овом тексту. Сав материјал на овом интернет сајту је заштићен ауторским правима и свака неовлашћена употреба може представљати кршење Закона о ауторском и сродним правима, Закона о жиговима или других закона из области интелектуалне својине. Осим уколико је другачије назначено на другом месту на овом сајту, сав садржај можете прегледати, копирати, штампати или преузимати искључиво за личну, некомерцијалну употребу и у информативне сврхе, под условом да све назнаке о ауторским правима или другим власничким информацијама који су садржани у оригиналном документу задржите у свим копијама.

 

Политика приватности

Приликом креирања наруџбине и/или регистрације корисника, од корисника сајта www.matex.co.rs се захтева да доставе име и презиме, адресу, е-маил адресу и број телефона. Прикупљају се само неопходни и основни подаци о купцима, као и подаци неопходни за пословање и информисање купаца у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Прикупљени подаци се неће користити ни у које друге сврхе. Сви подаци о купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су подаци нужни за обављање посла. Сви запослени фирме Матеx одговорни су за поштовање начела заштите приватности.


Начини плаћања

Приликом куповине у нашем онлине схоп-у наручену робу плаћате поузећем, АКС ЕXПРЕСС КУРИР курирској служби, по преузимању робе. Плаћање је могуће извршити искључиво готовином у динарима, цена артикла + птт трошкови. Уколико је рачун преко 2.000 динара, трошак транспорта сноси Матеx.Рекламације

Рекламација у тренутку достављања робе подразумева оштећен, отворен или некомплетан пакет који не одговара спецификацији рачуна који се налази у пошиљци (ово морате утврдити на лицу места, испред курира проверити робу и одмах реаговати). Ако курир напусти место испоруке, а Ви пријавите неисправност касније или некомплетност пошиљке, рекламација неће бити уважена.

Рекламација на функционалну исправност производа биће прихваћена само ако се рекламирана роба враћа комплетна, неоштећена и у оригиналној амбалажи у року од 14 дана од када Вам је роба испоручена. Уколико купац одустаје од куповине производа дужан је да робу врати трговцу о свом трошку.

 

Рокови уручења пошиљке

Преузимање пошиљки се врши радним даном, рок уручења пошиљке је првог наредног радног дана од дана предавања робе курирској служби. До одступања и продужења може доћи уколико прималац није на адреси приликом првог и другог покушаја испоруке, у случају да је пошиљка великих димезија и габарита, или осталих непредвиђених ситуација у транспорту на које превозник није могао да утиче. У случају неуспеле доставе, оставља се обавештење. Неиспоручене пошиљке биће враћене у договореном року.